Anemostaty

Anemostaty stanowią element nawiewny (nawiewnik) lub wywiewny (wywiewnik) przeznaczony do montowania w suficie jako zakończenie sieci wentylacyjnej mechanicznej, którego zadaniem jest formowanie strumienia powietrza nawiewanego w pożądany sposób. Poprawny dobór elementów nawiewnych oraz wyciągowych zapewnia prawidłowy rozpływ powietrza w strefie przebywania ludzi, optymalną wymianę powietrza oraz równomierny rozkład temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Ze względu na kierunek przepływu powietrza rozróżniamy:

  • anemostaty nawiewne - doprowadzające świeże powietrze do pomieszczenia,
  • anemostaty wywiewne - usuwające "zużyte" powietrze.

W ofercie posiadamy anemostaty firm:

  • Venture Industries,
  • Swegon,
  • Frapol,
  • CWK,
Go to top